Spring til indhold

Erhvervspsykolog i Odense - Cecilie Barløse

Erhvervspsykologisk rådgivning og udvikling af ledelse, kultur og strategi, der rummer det menneskelige potentiale i din virksomhed 🌱

Cecilie Barløse portræt
Kunde hos Erhvervspsykolog i Odense
Kunde hos Erhvervspsykolog i Odense
Kunde hos Erhvervspsykolog i Odense

Jeg arbejder med

Rekruttering

Et godt team kræver de rigtige medarbejdere, og her hjælper jeg i udvælgelsen med IQ- og personlighedstests.

Stressbehandling

Stressproblematikker kalder både på ro og ændringer i de rutiner, der stresser. En balancegang, jeg altid finder frem til med den enkelte.

Teamudvikling

Et team, der samarbejder bedre, performer bedre, og som bonus er det topmotiverede at arbejde sammen i et high-performance team.

Personlighedstests

Vores personlighedsprofil afgør, hvilke arbejdsopgaver vi trives med, og hvordan vi foretrækker at samarbejde.

Ledelsesrådgivning

Få rådgivning dér, hvor du kan bruge et ekstra input i dit lederskab, eller få hjælp til at udvikle dine personlige kompetencer i dit lederskab.

Medarbejderudvikling

Få ekstern sparring og coaching til medarbejdere, der vil udvikle personlige kompetencer eller står i en udfordring.

Har du lyst til at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed?

Send mig en mail eller ring mig op, så vi kan tage en uforpligtende snak.

Telefon: 6017 6146
Mail: cecilie@ceciliebarlose.dk

Kunde hos Erhvervspsykolog i Odense

Kundeberetninger

"Jeg har i min rolle som direktør hos IntraManager A/S benyttet Cecilie i forbindelse med vores rekruttering af medarbejdere, både ift. personlighedstests og selve jobsamtalerne.

Cecilie har en en stor forståelse for at kandidaterne skal passe til virksomheds- og teamkultur.

Vi vil fortsat benytte Cecilie og kan kun anbefale andre virksomheder at tage en dialog med Cecilie om hvordan hun kan assistere."

Lars Klausen, CEO i Intramanager

"Jeg giver Cecilie min varmeste anbefaling, da hun igennem vores samarbejde har vist hvordan vi formår at fremme vækst blandt mennesker, ledere og virksomhed, hvilket skaber en kollektiv styrke, der overgår summen af de individuelle bidrag. Hendes holistiske tilgang til professionel udvikling understreger vigtigheden af at anerkende det hele menneske bag hver funktion, hvilket åbner op for dybere forbindelser og mere meningsfuld fremgang.

Cecilies evne til at navigere komplekse menneskelige dynamikker med empati og indsigt har ikke alene støttet min egen personlige vækst under udfordrende omstændigheder, men har også inspireret til en mere inkluderende og støttende kultur indenfor vores organisation.

I samarbejdet med Cecilie bliver det tydeligt, at vækst og styrke ikke kun opnås gennem strategi og planlægning, men gennem en dyb forståelse for og investering i menneskets potentiale. Hendes indsats for at fremme en kultur af åbenhed, tillid og gensidig støtte er et klart bevis på hendes engagement i ikke blot at forbedre forretningsresultater, men også i at berige mennesker på arbejdspladsen.

Jeg giver Cecilie min varmeste anbefaling til alle, der ønsker at bygge bro mellem personlig udvikling og organisatorisk succes.

Claus Blicher, Managing Partner i AI Power

"Uanset problemet eller emnet kan Cecilie altid få de bedste refleksioner frem i mig, og formår gang på gang at give input til, hvad der forretningsmæssigt gavner mig og min virksomhed mest, imens det samtidig skaber mest mulig værdi for de involverede.

Cecilie er som person desuden meget imødekommende og motiverende, hvilket skaber stor værdi og handlekraft hos mig, når jeg står med et problem, jeg ikke kan se mig ud af. Med hendes enorme viden og forståelse af det enkelte individ vil jeg altid anbefale Cecilie, når du som leder står overfor et problem, og ønsker den bedste løsning for dig og/eller dine medarbejdere."

Mark Povlsen, R&D Manager i Universal Robots A/S

"Cecilie er en god og relevant sparringspartner. Hun har gennem en stor portion empati og nysgerrighed givet mig en større selvindsigt og hjulpet mig til at reflektere over min personlige ledelsesstil.

Jeg er altid kommet hjem med konkrete og relevante værktøjer som jeg har haft et behov for.

Jeg vil til enhver tid anbefale Cecilie."

Malene Loff Skræ, Leder i SamAqua

"Vi har brugt Cecilie som oplægsholder til en temadag for medarbejdere i offentlige virksomheder om stress og stresshåndtering. Cecilie var igennem hele forløbet engageret og optaget af at ramme præcis den målgruppe, hun skulle tale til.

Under oplægget var hun dygtig til at inddrage tilhørerne, så de kunne bidrage til at gøre oplægget relevant for dem. Det var tydeligt at mærke, at hun satte mange refleksioner i gang hos tilhørerne om tilstanden i både deres private liv og deres arbejdsliv.

Der lyder en varm anbefaling af Cecilie herfra."

Anne Sofie, koordinator hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

"Forløbet hos Cecilie har været professionelt, og hun har med sine evner og værktøjer skabt gode rammer og formået at støtte min personlige udvikling i en tid under ekstremt pres. Jeg anbefaler Cecilie varmt til mit netværk, og vil fortsætte med at gøre det.

For mig har det være en gave at få støtte fra en person, som har evnet at flytte mig til at kunne fokusere på, hvad der var de næste skridt, der skulle tages. Det er et privilegium, som jeg er meget taknemmelig for. Jeg ser frem til at fortsætte den gode sparring.”

Leder, Produktionsvirksomhed i Odense

Jeg har personligt og ledelsesmæssigt været i en ekstremt udfordrende situation, hvor Cecilie været tilstede som en professionel samtalepartner, der har bidraget med viden, erfaring og neutralitet, og hjulpet med at facilitere en proces frem til en løsning.

Cecilie har i forløbet haft en pragmatisk tilgang, og skåret forskellige løsningsmuligheder til at mindske stress og støj ud ud i pap, når det var nødvendigt.

Jeg vil varmt anbefale et forløb hos Cecilie til absolut hver eneste person, leder eller iværksætter, der kommer min vej. Jeg har samarbejdet med Cecilie i snart to år, og det har været hver eneste krone værd. Psykologstanden og det private erhvervsliv har brug for flere som Cecilie.

Eivind Segtnan - CEO, Hjerneforsker og Founder i Synaptic

Om mig som erhvervspsykolog

Som erhvervspsykolog i Odense består min kerneopgave helt enkelt i at hjælpe virksomheder i deres mission for at skabe sunde og produktive arbejdsmiljøer, hvor medarbejdere og ledere trives og har mulighed for at yde deres bedste.

I den mere uddybende version om mit virke går vejen dertil gennem mit arbejde med at analysere og arbejde med de menneskelige faktorer, der findes i alle virksomheder, hvor der er medarbejdere tilstede. Som erhvervspsykolog er mine forudsætninger for arbejdet nemlig en solid forståelse af, hvordan og hvornår mennesker trives, og hvordan denne trivsel kan forstås og sættes ind i en organisatorisk kontekst. Jeg hjælper på denne måde mine virksomhedskunder med at finde frem til løsninger og muligheder, der baner vejen for medarbejdere i trivsel og positive og produktive arbejdsmiljøer.

Der findes ikke to forløb eller opgaver hos mig, der er ens. Af denne årsag kan det også være svært at visualisere, hvad jeg som erhvervspsykolog kan bidrage med i din virksomhed. Derfor vil jeg gerne beskrive et par eksempler af, hvordan opgaveforløb hos mig kan tage form. Måske, du kan kende nogle af beskrivelserne fra din egen virksomhed:

Stress

Eksempelvis hjælper jeg som erhvervspsykolog i Odense virksomheder med at forstå og håndtere stress. Stress har alvorlige indvirkninger på både medarbejdere og lederes sundhed og ydeevne, og fører til øget sygefravær, nedsatte præstationer og høje omkostninger for virksomheden. I en sådan case skaber mit arbejde værdi ved at identificere kilderne til stress, og ved at udvikle strategier til at reducere og forebygge stress på arbejdspladsen. Dette kan omfatte træning i stresshåndtering, implementering af stressreducerende politikker og en mere proaktiv tilgang til at håndtere stress. Alt sammen i følgeskab med individuelle stressforløb for den eller de medarbejdere, der er direkte ramt eller sygemeldte med stress.

Ledelse

Hos andre virksomheder kan der være et ønske om hjælp til at styrke lederskabskompetencerne. Al forskning på området viser, at god ledelse er helt afgørende for at opretholde produktive og positive arbejdsmiljøer, men for at konvertere ledergerningen til øget engagement og motivation blandt medarbejderne må der naturligvis trænes og sættes fokus på ledelse. Her hjælper jeg ledere med at forstå og arbejde med deres styrker og svagheder, og på denne måde udvikle strategier til at forbedre deres ledelsesstil og deres aftryk hos medarbejderne. Dette kan omfatte træning i kommunikation, konflikthåndtering eller teamledelse.

Teamsamarbejde

Teamdynamik, herunder den gode teamdynamik, er noget, der har meget stor opmærksomhed hos de ledere, der henvender sig til mig. Dette gælder særligt, når den gode teamdynamik udebliver, og man som leder står med et teamsamarbejde, der er præget af konflikter og tvister, hvilket går hårdt ud over medarbejdertrivslen. Et godt samarbejde og en stærk teamdynamik er som bekendt afgørende for at opnå succes i enhver organisation, hvorfor det også er så eftertragtet at have teams, der samarbejder godt. Godt teamsamarbejde kan dog være svært at opnå, og især når teamet er, som teams er flest; bestående af mennesker med forskellige personligheder og arbejdsstile, som de aldrig har fået talt igennem. Kunsten er her at hjælpe teamet med at identificere og synliggøre teammedlemmernes individuelle styrker og svagheder, få talt om deres ligheder og forskelligheder og på baggrund heraf udvikle strategier til at forbedre samarbejdet og kommunikationen, som hænger uløseligt sammen. En proces, der som bonus oftest er yderst motiverende for medarbejderne at indgå i, og som vedbliver med at smitte positivt af på samarbejdet.

Rekruttering

Arbejdet med teamsamarbejde kan ses i relation til at finde og rekruttere de rigtige medarbejdere, som også er noget, jeg som erhvervspsykolog i Odense hjælper mine virksomhedskunder med. Det er vigtigt for mine kunder at have de rigtige medarbejdere med på holdet, fordi en god sammensætning af personligheder giver en sund arbejdspladskultur, hvor medarbejdere kan trives og føle sig motiverede. I rekrutteringssammenhænge anvender jeg derfor, ligesom jeg gør i mit arbejde med teamsamarbejde, vurderingsmetoder såsom personlighedstests til at afdække, hvordan en kandidat vil trives bedst i samarbejde og med arbejdsopgaver i en virksomhed. På denne måde er der mest mulig information at træffe en god beslutning på.

Jeg har her forsøgt at beskrive et par af de måder, jeg som erhvervspsykolog i Odense arbejder på. Sammenfattende kan man sige, at jeg som erhvervspsykolog skaber værdi på mange forskellige måder, der alle udvikles i et godt samarbejde mellem mig og mine kunder. Jeg er meget dedikeret til at hjælpe med at skabe sunde og produktive arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledere trives og føler sig motiverede, og virksomheden som resultat heraf får bedre resultater. Af denne årsag: Overvejer du en indsats på din arbejdsplads med samme formål, har du som leder eller HR-repræsentant en idé til, hvordan vi i et samarbejde kan skabe resultater hos dig, eller vil du blot gerne netværke med en profil som mig, så ring eller skriv gerne. Jeg tager altid uforpligtende møder for at udvide mit netværk og bliver klogere på fremtidige kunder, spændende virksomheder og cases.

 

De bedste hilsner

Cecilie Barløse